Kia 1140x190

Ford a Volvo podporili výzvu na zákaz predaja nových áut so spaľovacím motorom v EÚ

Ford sa pripojil k 27 spoločnostiam, ktoré vytvorili petíciu s požiadavkou, aby všetky nové autá a dodávky v Európe mali od roku 2035 nulové emisie. Požaduje stanovenie cieľov pre rast infraštruktúry nabíjačiek pre elektrické vozidlá v Európe.

Okrem Fordu sa k výzve pripojila aj značka Volvo (pozn. redakcie).

Výzva trvá na tom, že odstránenie vozidiel spaľujúcich fosílne palivá z ciest je nevyhnutné, aby Európa dosiahla svoj cieľ – nulové emisie do roku 2050 – a aby pomohla zabrániť najhorším scenárom klimatickej zmeny a jej vplyvu na ľudí a planétu. To znamená aj uzákonenie právnych predpisov, ktoré stanovujú normy a jasný časový plán pre priemysel a dodávateľov pri prechode na elektrické vozidlá.

„V spoločnosti Ford v Európe veríme, že sloboda pohybu ide ruka v ruke s ohľaduplnosťou o našu planétu a o seba navzájom,“ povedal Stuart Rowley, prezident spoločnosti Ford of Europe. „Preto sa sústredíme na to, aby všetky vozidlá Ford mali do roku 2035 nulové emisie. Aby sme to mohli úspešne dosiahnuť, musia politici v EÚ stanoviť povinné národné ciele pre elektrickú infraštruktúru nabíjačiek, ktorá bude zodpovedať rastúcemu dopytu po elektrických vozidlách.“

V súlade s touto výzvou sa Rowley zúčastnil európskeho automobilového klimatického summitu, ktorý dňa 18. mája usporiadala skupina organizujúca kampaň s názvom Doprava a životné prostredie. Táto skupina diskutovala o správnom čase, kedy by podniky, pracovníci a spotrebitelia mali začať naplno využívať elektrickú energiu.

Tvorcovia nariadení EÚ v súčasnosti rozhodujú o nových pravidlách pre čisté autá podľa návrhu Komisie EÚ – s podporou spoločností stojacimi za touto výzvou – aby sa od roku 2035 v celej EÚ mohli predávať iba nové autá a dodávky s nulovými emisiami. Európsky parlament a vlády EÚ rozhodnú o svojich stanoviskách v júni, pričom konečný zákon by mal byť prijatý na jeseň.