Kia 1140x190

Diaľničiari budú v roku 2023 opravovať mosty. Pripravte sa na zdržania

V roku 2023 plánuje Národná diaľničná spoločnosť komplexne opraviť takmer desiatku mostov v jej správe, predpokladané náklady odhaduje na zhruba 21 miliónov eur.

Národná diaľničná spoločnosť v úvode roka 2023 vyhlási postupne verejné obstarávania na opravu mostov naprieč celým Slovenskom. Všetky verejné obstarávania na opravu mostov sú nastavené na multikriteriálne hodnotenie. Okrem ceny diela bude kritériom aj dĺžka lehoty opravy mosta, čím chcú docieliť čo najkratšie obmedzenie dopravy.

Najrozsiahlejšou opravou prejde most na ceste I/16 vo Zvolene pri Pustom Hrade s dĺžkou 719,0 m. Medzi najvýznamnejšie opravy, ktoré pripravujú, patrí oprava estakády na Záhorí pri Sekuliach na diaľnici D2. Chystajú sa opraviť aj most v mimoúrovňovej križovatke D1 a R1 pri Trnave či most na liptovskej D1 pri Východnej.

Oprava mostov bude spočívať prevažne vo výmene mostného zvršku. Počas nej sa obnoví vozovka, vymenia sa mostné závery, opravia sa rímsy, zvodidlá, zábradlia a takisto aj odvodňovací systém. Opravou zároveň dochádza k sanácii podhľadov nosnej konštrukcie a spodnej stavby.  Pri niektorých z mostov dôjde aj k výmene ložísk.

Zdroj a foto: ndsas