Ev6 autozurnal.com 1140x190px
Thumb renault servis baterii autozurnal.com 1 Thumb renault servis baterii autozurnal.com 4 Thumb renault servis baterii autozurnal.com 2 Thumb renault servis baterii autozurnal.com 3

Renault otvoril v Poľsku autorizovanú dielňu na opravu batérií elektrických áut

Renault v poľskom meste Zabrze spustil autorizovanú opravovňu elektrických a hybridných trakčných batérii. Opravujú sa tu trakčné batérie dodané z územia východnej Európy, napríklad z Poľska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska.

Autorizovanú opravovňu batérií založili ako dôsledok zvýšenia predaja elektromobilov v regióne a postupného zavádzania hybridných a plug-in hybridných pohonov. Závod v Zabrze je jediným závodom Skupiny Renault tohto typu vo východnej časti Európy. Umožňuje efektívnu a rýchlu opravu batérií a zníženie nákladov na opravu. Na činnosti, ktoré sa vykonávajú na batériách sa vzťahuje záruka.

Miestnosti, v ktorých odborne školený personál vykonáva opravy, a v ktorých sú uložené moduly a batérie, sú klimatizované. Zaručili tým správnu teplotu pre komponenty, ako aj komfort práce mechanikov, ktorí sú oblečení v zodpovedajúcich povinných kombinézach, rukaviciach, špeciálnych odevoch a s prilbami. Miestnosti sú špecificky označené a vybavené hasiacimi systémami, detektormi dymu a cirkuláciou vzduchu. Priestory, kde sa batérie opravujú sú tiež zakázanou oblasťou s veľmi obmedzeným prístupom.

Mechanici, ktorí robia opravy absolvovali odborné školenie, majú oprávnenie na prácu pod vysokým napätím a na opravu batérií majú príslušné odborné náradie. Každý závod tohto typu je systematicky kontrolovaný z hľadiska kvality opráv alebo doplňovania nástrojov a zariadení, keď sa objavia nové výrobky. Spolu s rozvojom technológií absolvujú mechanici aj ďalšie systematické školenia, ktoré rozširujú ich vedomosti a zručnosti.

Pred odoslaním na opravu do závodu v Zabrze prechádzajú batérie úplnou diagnostikou v servisnom stredisku Renault Ekspert Z.E. na označenie problému, ktorý sa v batérii vyskytol. Každá batéria odoslaná do závodu v Zabrze musí podstúpiť procedúru, ktorá uvádza, že takáto jednotka je vhodná na opravu.

Väčšina opráv spočíva vo výmene modulov za elektrické články (33,3 V), vyskytli sa však aj prípady, keď bolo treba vymeniť moduly BMS (riadiace moduly). Vymenené moduly ukladá a zhromažďuje výrobca od spoločnosti Zabrze. Kompletné automobily sa dodávajú na opravu, s výnimkou Rumunska a Bulharska, odkiaľ sa samotné trakčné batérie dodávajú v špeciálnych prepravných boxoch a označenom vozidle.

Čo bude so "starými" a opotrebovanými batériami?

Trakčné batérie na elektrický pohon, ktoré už doslúžili účelu v automobiloch, sa dajú použiť na vytvorenie stacionárnych systémov na skladovanie energie. Vďaka tomu je možné regulovať rozdiely medzi spotrebou a výrobou elektriny v danom okamihu. Ide o udržanie rovnováhy medzi ponukou a dopytom v elektrickej sieti pripojením rôznych zdrojov energie, ktorých výrobná kapacita nie je konštantná.

Aj najmenšie rozdiely medzi výrobou a spotrebou energie môžu spôsobiť nežiaduce zmeny napätia v domácej sieti (50 Hz). Stacionárny systém skladovania elektrickej energie tomu zabráni, pretože uvoľňuje akumulovanú energiu presne vtedy, keď dôjde k nerovnováhe v sieti. Prispieva tak k stabilizácii siete a tým pozitívne ovplyvňuje ekonomickú atraktivitu nízkoemisných zdrojov energie. V dôsledku toho umožňuje zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe.

V roku 2018 Skupina Renault oznámila spustenie projektu Advanced Battery Storage, stacionárneho systému skladovania energie, ktorý používa iba trakčné batérie pre elektromobily (vyradené z prevádzky a čiastočne nové). Systém má byť v konečnom dôsledku schopný prijať min. 60 MWh, čo znamená, že pôjde o najväčší systém tohto typu, aký bol kedy v Európe vyrobený.

Prvé inštalácie dokončili začiatkom roka 2019 na troch miestach vo Francúzsku a Nemecku: výrobné závody spoločnosti Renault v Douai a Cléon a stará uhoľná baňa v Severnom Porýní-Vestfálsku. Postupne sa kapacita systému bude zvyšovať, v konečnom dôsledku bude obsahovať 2 000 trakčných batérií pre elektromobily. Systém potom dosiahne alebo možno prekročí hranicu 60 MWh. Je to toľko, čo mesto s 5 000 domácnosťami spotrebuje denne.