Suv bonus all bannery 1140x190 02
Thumb renault trucks predl uje spolupr cu s wfp 1 copy Thumb renault trucks predl uje spolupr cu s wfp 3 copy Thumb renault trucks predl uje spolupr cu s wfp 2 copy

Renault Trucks predlžuje spoluprácu s WFP

Renault Trucks bude najbližších päť rokoch pokračovať v partnerstve so Svetovým potravinovým programom OSN a školiť jeho tímy prevažne na africkom kontinente.

Svetový potravinový program (World Food Programme – WFP) využíva 900 nákladných vozidiel a celkovo operuje s flotilou 5000 vozidiel na celom svete. Najväčšia svetová humanitárna organizácia často ako prvá vysiela pomoc do krízových regiónov, pričom využíva potravinovú aj inú pomoc ako cestu k zachovaniu mieru a stability v danej oblasti. Pri týchto aktivitách spolupracuje aj so spoločnosťou Renault Trucks, ktorá poskytuje WFP podporu vychádzajúcu zo skúseností s úžitkovými vozidlami v extrémnych podmienkach, z profesionality svojich zamestnancov a kvalitného vybavenia. Dobrovoľníci z Renault Trucks, majú možnosť školiť tímy WFP priamo v teréne. Cieľom tejto spolupráce je uľahčiť Svetovému potravinovému programu údržbu a prevádzku ich vozidiel tam, kde operujú a zabezpečiť tak plynulú dodávku nevyhnutných potravín k izolovaným a ohrozeným komunitám.

Technické know-how v službách humanitárnej pomoci

Francúzsky výrobca úžitkových vozidiel pomáha WFP od roku 2012 a teraz sa partnerstvo predĺžilo do roku 2026 vrátane poskytnutia 2 vozidiel, ktoré slúžia ako pojazdné učebne prispôsobené pre školenia. Renault Trucks odovzdáva svoje znalosti jednak preto, aby pomohol zabezpečiť disponibilitu a prevádzku nákladných vozidiel organizácie WFP, ale súčasne podporuje aj rozvoj technických zručností miestneho obyvateľstva. A prispieva tým k bezpečnosti na cestách v západnej Afrike.

Renault Trucks vytvoril katalóg, ktorý obsahuje školiace moduly pre mechanikov nákladných vozidiel, pre technikov a vedúcich dielní, pre spravovanie vozidlového parku a pre ekologickú jazdu vodičov. Okrem členov WFP majú možnosť absolvovať školenia o údržbe nákladných vozidiel aj vládni úradníci, zamestnanci mimovládnych organizácii, iné agentúry OSN a súkromní prepravcovia.V rámci obnoveného partnerstva bude Renault Trucks podporovať aj zriadenie stáleho technického školiaceho centra v Akkre v Ghane s dvoma učebňami na prezenčné školenia a technickým zázemím pre online školenia.

Aktívna účasť dobrovoľníkov

Paul, Sylvain, Benoît a Ahmed patria medzi zamestnancov Renault Trucks, ktorí sa rozhodli zažiť inú realitu a poskytnúť svoje odborné znalosti tým, ktorí denne pracujú s nákladnými vozidlami v rámci WFP. V tímoch Renault Trucks totiž vládne skutočné nadšenie pre dobrovoľníctvo. Odráža túžbu zapojiť sa a prispieť k vízii o spravodlivejšom svete. „Do Etiópie som odišiel, aby som naučil mechanikov a vedúcich dielní, ako fungujú naše vozidlá a pomohol im čo najefektívnejšie opravovať nákladné autá,“ vysvetlil Sylvain Thiercelin, projektový manažér testovania vozidiel. „Do Afriky sme išli s istou mierou pokory, premýšľali sme, čo by sme miestnych mohli naučiť a nakoniec to, že sme tam boli, nám nesmierne pomohlo. Dozvedeli sme sa veľmi veľa o ich spôsobe života a vedeli tak prispôsobiť naše školenia. Pre mňa osobne to bol nezabudnuteľný zážitok.“ Ďalšia dvojica inštruktorov sa do Ghany chystá v júli tohto roka.

Partnerstvo výhodné pre obe strany

Záväzok Renault Trucks voči Svetovému potravinovému programu už niekoľko rokov prináša výsledky nielen samotnému WFP, ale hlavne tým, ktorí to najviac potrebujú. V tímoch organizácie, ktoré majú na starosti vozidlá, je nižšia fluktuácia, väčšia angažovanosť zamestnancov a zreteľné zníženie nákladov na údržbu vozidiel. Lokálne tímy sú lepšie vyškolené pre výber správneho vozidla pre daný typ terénu. Premietlo sa to aj do efektívnejšej a včasnejšej podpory pre tých najzraniteľnejších.

„Skutočnosť, že môžeme počítať s Renault Trucks na najbližších 5 rokov pri zabezpečovaní technických školení v západnej Afrike je pre nás kľúčová. Nielen pre odborné vyškolenie zamestnancov WFP, ale aj z hľadiska školení celého radu ďalších miestnych aktérov v dopravnom sektore – s cieľom pozitívne ovplyvniť dopravu a jej manažment v regióne,“ povedal Jean-Francois Milhaud, vedúci oddelenia globálnej flotily WFP. Zníženie nákladov na údržbu vozidiel prinieslo Svetovému potravinovému programu úsporu 1,5 miliónov dolárov.