Vw limited 1140x190  1

Slováci, Česi a Maďari jazdi autom najmenej. Kto je rekordérom EÚ?

Analýza a údaje Eurostatu priniesli zaujímavé porovnanie toho, akú formu individuálnej dopravy používajú obyvatelia členských štátov EÚ v najväčšej miere. Automobilová doprava všeobecne "prevalcovala" iné druhy dopravy, no aj tu sú medzi štátmi veľké rozdiely. Autá používajú najmenej Maďari, nasledujú Česi a Slováci. Na druhom konci spektra sa nachádza Portugalsko a Litva.

V súvislosti s Európskym týždňom mobility na to v aktuálnej analýze upozornila analytička Wood & Company Eva Sadovská. Najaktuálnejšie údaje Eurostatu za celú EÚ sú z roku 2018. Na to, aby sa mohli presunúť z jedného miesta na druhé, využívajú Slováci najčastejšie osobný automobil, a to v takmer troch štvrtinách prípadov (73,9 %). Autobusy a trolejbusy sú u nás v doprave zastúpené podielom vyšším ako 16 %. Slovákmi nacestované kilometre vlakom tvoria z celkovej pozemnej dopravy približne desatinu.

„V rámci únie sme dokonca krajinou s tretím najnižším podielom cestovania autom v rámci pozemnej dopravy. V menšej miere za volant sadajú už iba obyvatelia susedného Česka (73,3 %) a Maďarska (70,6 %),“ vyčíslila Sadovská. Naopak, najvyšší podiel osobokilometrov prejazdených osobným automobilom evidujú v Litve (90,4 %) a Portugalsku (88,4 %).

Do autobusov a trolejbusov zase najčastejšie v EÚ sadajú obyvatelia Maďarska (20,8 %). Takmer 19-percentný podiel na celkovej pozemnej doprave evidujú na Cypre. Na Malte a v Českej republike išlo v roku 2018 o podiely na úrovni 17,5 %, respektíve 17 %. Cestovanie vlakom je v únii najvýraznejšie v Rakúsku (12,9 %) a Holandsku (11,2 %).

Za posledné štvrťstoročie sa situácia v doprave na Slovensku výrazne zmenila. „Kým v súčasnosti v pozemnej doprave dominujú hlavne autá, pred 25 rokmi tomu nebolo tak,“ pripomína Sadovská. V roku 1993 totiž podiel osobokilometrov najazdených osobnými automobilmi prestavoval na Slovensku 46,5 %. Oveľa viac ako v súčasnosti cestovali vtedy Slováci autobusmi, ich podiel predstavoval 41,4 % na celkovej pozemnej doprave. Podiel vlakov sa nachádzal na úrovni 12 %.

Európsky týždeň mobility má každoročne za cieľ motivovať ľudí k využívaniu udržateľnejších a ekologickejších spôsobov dopravy. Tými sú napríklad verejná hromadná doprava, chôdza čí cyklistika.

Zdroj: TASR

Autor fotky: Kaique Rocha na Pexels