Kia 1140x190

Spoločný podnik Daimler Truck a Volvo Group

Začiatkom marca Daimler Truck AG a Volvo Group založili avizovaný spoločný podnik zameraný na palivové články. Skupina Volvo pre tento účel nadobudla bezhotovostne a bez dlhov 50-percentný podiel v existujúcej spoločnosti Daimler Truck FuelCell GmbH& Co. KG za cenu približne 0,6 miliardy eur. Partneri chcú, aby sa nový joint venture etabloval ako globálny popredný výrobca palivových článkov, čím hodlajú do roku 2050 prispieť ku klimatickej neutralite a k trvalo udržateľnej doprave. Daimler Truck AG a Volvo Group sa dohodli, že pôvodnú spoločnosť premenujú na cellcentric GmbH& Co. KG.

Spoločný podnik bude vyvíjať, vyrábať a predávať systémy palivových článkov pripravené na sériovú výrobu. Dôraz sa pritom kladie na použitie v ťažkých nákladných vozidlách, dodatočne sa systémy majú ponúkať aj na iné účely. Zákaznícke testy truckov vozidiel s palivovými článkami začnú približne o tri roky, so spustením sériovej produkciesa počíta v druhej polovici tohto desaťročia.

Daimler Truck AG a Volvo Group disponujú v spoločnom podniku cellcentric rovnakými podielmi. Vo všetkých ostatných obchodných oblastiach, ako technológia vozidiel alebo integrovanie palivových článkov do vozidiel, zostávajú naďalej konkurentmi.

Záväznú zmluvu o založení spoločného podnikuuzavrelispoločnosti Volvo Group a Daimler Truck AG vlani v novembri. Predbežnú, nezáväznú dohodu podpísali už v apríli 2020.