Kia 1140x190
Thumb 04 spolo n  v roba palivov ch  l nkov Thumb 03 spolo n  v roba palivov ch  l nkov Thumb 01 spolo n  v roba palivov ch  l nkov Thumb 02 spolo n  v roba palivov ch  l nkov

Spoločný podnik na výrobu palivových článkov

Daimler Truck AG a Volvo Group zdieľajú víziu trvalo udržateľnej dopravy a CO2 neutrálnej Európy do roku 2050: poprední svetoví hráči v dopravnom priemysle podpísalipredbežnú nezáväznú dohodu o založení nového spoločného podniku. Cieľom je vývoj, výroba a komercializácia systémov palivových článkov pre ťažké úžitkové vozidlá.

V rámci novovzniknutého joint-venture Daimler skonsoliduje všetky svoje súčasné činnosti v oblasti palivových článkov a Volvo Group získa 50 percent spoločného podniku v celkovej hodnote približne 600 miliónov eur.

„Transport a logistika udržujú svet v pohybe a zároveň potreba prepravy naďalej rastie. Skutočnú CO2 neutrálnu dopravu možno dosiahnuť iba prostredníctvom elektrického pohonu, pričom energia bude pochádzať z dvoch zdrojov: buď z akumulátorov alebo premenou vodíka na elektrinu priamo vo vozidle. Palivové články sú zásadným riešením pre ťažké nákladné vozidláv diaľkovejdoprave a s touto technológiou spoločnosť Daimler za posledné dve desaťročia zhromaždila významné skúsenosti prostredníctvom Mercedes-BenzFuelCellGmbH. Partnerstvo s Volvo Group je míľnikom pri uvádzaní nákladných vozidiel a autobusov s palivovými článkami na naše cesty,“ hovorí Martin Daum, predseda predstavenstva spoločnosti Daimler Truck AG a člen predstavenstva spoločnosti Daimler AG (na snímke vľavo).

„Elektrifikácia cestnej nákladnej dopravy je kľúčovým prvkom pri realizácii tzv. Európskej zelenej dohody o CO2 neutrálnej Európe a v konečnom dôsledku aj CO2 neutrálnom svete. Použitie vodíka ako nosiča zelenej energie na pohon elektrických nákladných vozidiel v diaľkovej doprave je dôležitou súčasťou puzzle a doplnkom k vozidlám s batériovým elektrickým pohonom a obnoviteľným palivám. Skúsenosti, ktoré má v tejto oblasti Volvo Group a Daimler, urýchlia vývoj. Je to prospešné pre našich zákazníkov aj pre celú spoločnosť. Založením tohto spoločného podniku jasne dokazujeme, že veríme v palivový článok pre úžitkové vozidlá. Aby sa však táto vízia stala realitou, musia vývoj podporovať aj ďalšie spoločnosti a inštitúcie, v neposlednom rade treba budovať palivovú infraštruktúru,“ vysvetľuje význam projektu Martin Lundstedt, prezident a generálny riaditeľ Volvo Group (na snímke vpravo).

Daimler Truck AG aj Volvo Group budú mať 50-percentný podiel v spoločnom podniku, ktorý má pôsobiť ako nezávislý a samostatný subjekt. Partneri v joint-venture zostanú naďalej konkurentmi vo všetkých ostatných oblastiach podnikania. Spojenie síl zníži náklady na vývoj pre obe spoločnosti a urýchli uvedenie systémov palivových článkov na trh v produktoch pre ťažkú a diaľkovú nákladnú dopravu. Spoločným cieľom je spustiť sériovú výrobu v druhej polovici tohto desaťročia.V kontexte súčasného hospodárskeho poklesu sa spolupráca stala ešte potrebnejšou na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody v reálnom časovom rámci. Do rozsahu pôsobnosti nového spoločného podniku sú tiež zahrnuté ďalšie možnosti využitia v automobilovom priemysle i mimo neho.

Spoločný podnik bude zahŕňať prevádzky v nemeckom Naberne (v súčasnosti je tam sídlo spoločnosti Mercedes-BenzFuelCellGmbH, v ktorom sa technológia vyvíja a testuje) aj ďalšie výrobné zariadenia v Nemecku a Kanade.Podpísaná predbežná dohoda nie je záväzná. Definitívna zmluva by mala nasledovať v 3. štvrťroku a kontrakt sa má spečatiť do konca roka 2020. Všetky potenciálne transakcie podliehajú preskúmaniu a schváleniu príslušnými orgánmi hospodárskej súťaže.