Suv bonus suv bannery 1140x190 02
Thumb 01 vera uz  pracuje Thumb 03 vera uz  pracuje Thumb 02 vera uz  pracuje Thumb 05 vera uz  pracuje Thumb 04 vera uz  pracuje Thumb 06 vera uz  pracuje

Vera už pracuje

Prvé zaradenie koncepčného vozidla Vera do reálnej prevádzky: Volvo Trucks štartuje autonómnu dopravu medzi logistickým centrom a göteborským prístavom.

Autonómne vozidlo Vera od spoločnosti Volvo Trucks bude tvoriť súčasť integrovaného riešenia prepravy kontajnerov z logistického centra do prístavného terminálu vo švédskom Göteborgu. Táto úloha je výsledkom novej spolupráce spoločnosti Volvo Trucks s prepravnou a trajektovou spoločnosťou DFDS. Cieľom kooperácie je zaviesť koncept Vera do reálnej prevádzky, čo umožní prepojenie systému pre nepretržitý tok tovaru z logistického centra spoločnosti DFDS až po prístavný terminál, odkiaľ sa kontajnery distribuujú do celého sveta.

Už minulý rok v septembri na veľtrhu IAA göteborský výrobca truckov pootvoril dvere do budúcnosti a vo svetovej premiére vystavil svoj koncept autonómneho, diaľkovo ovládaného ťahača návesov. Ide o nový druh riešenia nákladnej dopravy, ktorú vykonávajú autonómne jazdiace úžitkové elektromobily. Koncept by sa mal uplatniť pri pravidelných a opakujúcich sa dopravných úkonoch, pre ktoré sú charakteristické relatívne krátke trasy, veľké objemy tovarov a vysoká presnosť dodávok. Typickým príkladom je kyvadlová preprava medzi logistickými centrami a terminálmi. 

Čo je pod „kapotou“?

Vera kombinuje všetky pojmy, ktoré rezonujú v dnešnej cestnej doprave – elektrická mobilita, konektivita, autonómna jazda – a na dôvažok nemá ani vodiča ani kabínu. Podľa Volvo Trucks toto riešenie disponuje potenciálom spraviť prevrat v dopravnom priemysle. Systém používa autonómne vozidlá, ktoré fungujú bez emisií z výfukových plynov a bez hluku, a preto ich možno prevádzkovať v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu. Využíva existujúcu cestnú infraštruktúru a je kompatibilný s dnešnými návesmi, čo urýchľuje návratnosť nákladov a umožňuje integráciu so súčasnými operáciami.

Vozidlá sú vybavené sofistikovanými systémami autonómneho riadenia, aby boli schopné určiť svoju aktuálnu polohu s odchýlkou na centimetre, analyzovať premávku na ceste a s vysokou presnosťou reagovať. Dispečing bude neustále monitorovať postup prepravy a sledovať presnú polohu každého vozidla, stav batérií, obsah nákladu, servisné požiadavky a celý rad ďalších parametrov. 

Uplatnenie v reálnej prevádzke

„Teraz máme možnosť implementovať koncept Vera v ideálnom prostredí a ďalej rozvíjať jeho potenciál pre ďalšie podobné operácie,“ hovorí Mikael Karlsson, viceprezident autonómnych riešení v spoločnosti Volvo Trucks. Prvým krokom do praxe je vytvorenie prepojeného systému pozostávajúceho z niekoľkých vozidiel Vera monitorovaných riadiacou vežou. Umožnil by sa plynulý, neustály tok prepráv flexibilne a bez zbytočných prestojov reagujúci na požiadavky. Spolupráca so spoločnosťou DFDS je prvým krokom k implementovaniu konceptu Vera v reálnom dopravnom systéme na vopred definovaných verejných komunikáciách v priemyselnej zóne.  

„Chceme byť na čele prepojenej autonómnej dopravy. Táto spolupráca nám pomôže vyvinúť efektívne, flexibilné a udržateľné dlhodobé riešenie pre prijímanie autonómnych vozidiel prichádzajúcich k našim bránam, z čoho budú mať prospech naši zákazníci a životné prostredie aj naše podnikanie,“ hovorí Torben Carlsen, generálny riaditeľ spoločnosti DFDS.

Autonómna nákladná doprava sa bude naďalej rozvíjať z hľadiska technológie, riadenia prevádzky a prispôsobenia infraštruktúry, ak bude plne funkčná. Samozrejmou súčasťou sú nevyhnutné bezpečnostné opatrenia. Akonáhle získa spoločnosť Volvo Trucks viac skúseností, koncept Vera má potenciál uplatniť sa v praxi a doplniť súčasné dopravné riešenia.

„Autonómna preprava s nízkou hladinou hluku a nulovými emisiami výfukových plynov zohrá v budúcnosti logistiky dôležitú úlohu a prinesie výhody pre podnikanie aj pre spoločnosť. Túto spoluprácu vnímame ako dôležitý začiatok a chceme v tejto oblasti dosiahnuť pokrok. Vera môže mať obmedzenú rýchlosť, my však nie. Testovanie sa už začalo a hodláme toto riešenie implementovať v najbližších rokoch,“ dodáva Mikael Karlsson.

Fakty a čísla

Prvou úlohou je premiestňovanie kontajnerov z logistického centra spoločnosti DFDS vo švédskom Göteborgu do prístavného terminálu. • Autonómny systém monitoruje operátor v riadiacej veži, ktorý zodpovedá aj za prepravu. • Riešenie sa hodí pre opakujúce sa dopravné toky s maximálnou rýchlosťou 40 km/h. • Súčasťou implementácie do celkového dopravného systému sú úpravy infraštruktúry vrátane automatizovaných brán na termináloch. • Hlavnými partnermi sú spoločnosti Volvo Trucks a DFDS, ale na implementovaní konceptu Vera sa podieľa aj niekoľko ďalších subjektov. • Spoločnosť DFDS sídliaca v Kodani poskytuje prepravné a trajektové služby v Európe a Turecku, pričom dosahuje ročné výnosy okolo 17 miliárd DKK. Jej 8000 zamestnancov pracuje na lodiach a v kanceláriách v 20 krajinách sveta. • Iniciatíva sa realizuje s podporou Švédskej inovačnej agentúry Vinnova, Švédskej dopravnej správy a Švédskej energetickej agentúry prostredníctvom programu FFI pre strategický výskum a inovácie vozidiel.