Kia 1140x190

Volkswagen Slovakia alkohol netoleruje

V bratislavskom závode Volkswagen Slovakia sa v stredu 19. októbra konala preventívna akcia zameraná na kontrolu požitia alkoholu u vodičov nákladných vozidiel. Výrobný podnik zorganizoval akciu v súčinnosti s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave. Do bratislavského závodu denne smeruje približne tisíc kamiónov.

V spoločnosti Volkswagen Slovakia má alkohol červenú. „Bezpečnosť a ochrana zdravia osôb v areáli závodu je prioritou, preto kladieme dlhodobo veľký dôraz na nulovú toleranciu alkoholu, omamných a psychotropných látok u všetkých osôb vstupujúcich do podniku,“ povedal Michal Melich, vedúci oddelenia Group Security Slovakia vo Volkswagene Slovakia. V súvislosti s udalosťami z posledných týždňov sa spoločnosť rozhodla preventívne aktivity ešte posilniť a v súčinnosti s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave zorganizovala kontrolu požitia alkoholu u všetkých vodičov nákladných vozidiel. Vodičom pod vplyvom alkoholu sa tak zabráni v ďalšej jazde, aby neohrozovali ostatných účastníkov cestnej premávky. „Vo vykonávaní takýchto kontrol, ktorých cieľom je eliminovať prípady jazdy nezodpovedných vodičov pod vplyvom alkoholu, budú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave aj naďalej intenzívne pokračovať,“ vysvetlil Michal Szeiff, hovorca a vedúci oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.

Volkswagen Slovakia má v rámci svojho areálu v Bratislave a Martine nastavené prísne preventívne opatrenia a tie zahŕňajú aj kontrolu požitia alkoholu u všetkých vodičov nákladných vozidiel, ktorí zásobujú výrobu dielcami systémom just-in-time. U ostatných vodičov a osôb vstupujúcich do závodu sa zameriava na priebežnú, náhodnú, ale z roka na rok frekventovanejšiu kontrolu požitia alkoholu. Ročne podnik vykoná rádovo desaťtisíce dychových skúšok. Všetky osoby, u ktorých je zistené požitie alkoholu, majú v závislosti od závažnosti prípadu dočasný zákaz vstupu do podniku, pričom pri zamestnancoch dochádza až k ukončeniu pracovného pomeru.