Thumb v  azn  corvini z ko  c spolu so svojimi vyu uj cimi Thumb riaditel  vy robne ho za vodu a britsky  vel vyslanec pri sledovani  jednej z discipli n Thumb su t az iaci porota riaditel  za vodu russell leslie Thumb su t az na  atmosfe ra Thumb uka z ka dial kovo ovla dene ho auti c ka s pohonom vs etky ch s tyroch kolies Thumb vi t azni  corvini v su t az nom nasadeni Thumb vi t azny  ti m corvini prezentuje svoje vozidlo

Jaguar Land Rover objavuje mladé talenty

 Vyše 100 talentovaných budúcich inžinierov zo škôl vo Vrábloch, Košiciach a Bratislave sa nedávno stretlo v závode Jaguar Land Rover v Nitre na 4. národnom finále súťaže Land Rover 4x4 for Schools.

Do 4. ročníka celoslovenskej súťaže sa tentoraz zapojilo 20 škôl. Do záverečného finále sa prebojovalo 9 z nich. Reprezentovali ich študenti vo veku od 13 do 18 rokov tvoriaci troj až šesťčlenné družstvá. Ich práce posudzovala porota odborníkov britskej automobilky a zástupcov iných priemyselných odvetví v kategóriách zahŕňajúcich verbálnu prezentáciu, inžinierstvo a vedomosti z oblasti výskumu a vývoja, písomné hodnotenia portfólia a tiež testovanie vozidiel na originálnej Land Rover trati, ktorá preverila schopnosti vozidiel. Je to robustná prekážková dráha, ktorá napodobňuje reálne testovanie v automobilovom priemysle.

Všestranná súťaž testuje zručnosti študentov v celej škále učebných predmetov vrátane počítačového kódovania, vedy, techniky, angličtiny, matematiky, dizajnu a inžinierstva. Študenti simulujú rovnaké konštrukčné procesy aké používajú automobiloví inžinieri od počiatočného podnikateľského zámeru až po výrobu, čo im umožňuje porozumieť automobilovému priemyslu v reálnom živote. Tímom pomáhajú mentori z Jaguar Land Rover. Svojimi skúsenosťami podporujú študentov aplikovať vedomosti z učebne v reálnom živote, čo predstavuje významnú pridanú hodnotu súťaže.