Tonale 1140x190
Thumb jlr zavod nitra Thumb jlr nr a Thumb jlr nr Thumb falco sokol mys iar Thumb mys iarka us ata

Jaguar Land Rover vytvorí v Nitre centrá biodiverzity

Jaguar Land Rover Slovakia a Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre podpísali zmluvu o spolupráci pri biomonitoringu a ochrane biodiverzity v areáli automobilky v Nitre.

Experti z fakulty v ňom budú pravidelne vykonávať biomonitoring vybraných druhov drobných živočíchov. Závod sa nachádza v blízkosti Zoborských vrchov, prírodnej rezervácie Lupka a rieky Nitra, ktoré sú významnými zdrojmi biodiverzity. V jeho okolí žijú živočíšne druhy typické pre takýto pahorkatinový a otvorený typ krajiny. Pripravované ekologické plochy v závode budú zložené z pôvodných druhov krov, lúčnych bylín a tráv, ktoré vytvoria biotopy pre hmyz a drobné stavovce. Ich súčasťou budú aj vodné plôšky - napájadlá pre vtáky a obojživelníky, ako i špeciálne kamenné kopy určené pre plazy. Zelená zóna, ktorá takto vznikne, zvýši biodiverzitu územia, vytvorí pre tieto živočíchy optimálne podmienky pre úkryt, rozmnožovanie a prirodzený život.
Ďalším prínosnom projektu bude podpora hniezdenia dravých vtákov a sov. „Dravce sú pre tento prípad úplne prirodzeným a biologicky bezpečným spôsobom ochrany areálu. Vo vonkajších priestoroch závodu budú inštalované drevené „barličky“ v tvare písmena T, ktoré im umožnia výhľad a priestor pre lov, najmä malých hlodavcov,“ vysvetlil prof. Mgr. Ivan Baláž PhD, zoológ Katedry ekológie a environmentalistiky UKF, pod ktorého vedením sa projekt počas nasledujúcich dvoch rokov uskutoční. „Pri podnikaní zohľadňujeme podmienky prostredia, v ktorom stoja naše výrobné závody. Vážime si spoluprácu s odborníkmi z Univerzity Konštantína Filozofa, ktorých expertíza bude cenným prínosom pri podpore podmienok priaznivých pre pôvodnú faunu aj flóru,“ uviedol Ladislav Halász, manažér oddelenia životného prostredia.