Tonale 1140x190

Prijmú 273 nových zamestnancov

Vďaka priaznivému obchodnému plánu Renault Trucks v priebehu tohto roka prijme 273 nových pracovníkov na dobu neurčitú do svojich výrobných závodov v Lyone, BourgenBresse, Limoges a Blainville-sur-Orne.

„Začiatok roka 2017 bol pre Renault Trucks priaznivý a rovnako sa javí aj výhľad tohtoročnej obchodnej bilancie,“ vysvetľuje Bruno Blin, prezident Renault Trucks. „V roku 2016 vzrástol počet dodaných nových vozidiel Renault Trucks v Európe o 6 %. Spolu s aktuálnym vyťažením našich výrobných kapacít a našou dôverou v ďalší rozvoj značky to bol podnet vytvoriťv závodoch nové pracovné miesta.“

Výrobný závod v BlainvillesurOrnešpecializovaný na výrobu distribučných vozidiel a kabín vytvorí 100 nových pracovných pozícií pre montážnu linku, lakovňu a logistiku.Výrobný závod v BourgenBresse, ktorý montuje ťažké nákladné vozidlá Renault Trucks, zamestná 50 nových operátorov. Fabrika v Limoges (renovácia náhradných dielov a agregátov) prijme 6 zamestnancov.A závod v Lyone vytvorí 117 nových miest v rámci svojich výrobných liniek pre montáž motorov a náprav, v lisovni a tiež v oblasti logistiky.