Suv bonus all bannery 1140x190 02

Príprava na profesiu predajcu

Renault Trucks a Emlyon Business School sa spojili a 2. októbra 2017 otvoria obchodnú školu, ktorá bude pripravovať predajcov nákladných vozidiel. 

Každoročne sa 15 mladých ľudí, chlapcov aj dievčat, pripojí ku kurzu, ktorý bude rotovať medzi Emlyon Business School a sieťou Renault Trucks. Ide o model „Spoločnosť a jej jadro“, ktorý vytvorila Adecco Group a Emlyon Business School na preklenutie medzery medzi školami a zamestnávateľom. Táto spolupráca je súčasťou globálneho partnerského programu skupiny Volvo smerom k ďalšiemu vzdelávaniu. Počas vyučovacieho programu si po francúzsky hovoriaci učni osvoja metódy predaja a obchodnej stratégie aplikované na úžitkové vozidlá. Kurz bude trvať rok, pričom jeden týždeň má výuka prebiehať na Emlyon Business School, ďalší týždeň na pôde Renault Trucks a každý tretí týždeň v distribučnej sieti Renault Trucks.

„Obchodná škola bola vytvorená v spolupráci s distribučnou sieťou Renault Trucks a pre ňu,“ vysvetľuje Jean-Claude Bailly, generálny riaditeľ spoločnosti Renault Trucks France. Umožní nám integrovať a rozvíjať talenty, ktoré podporia rozmach Renault Trucks vo Francúzsku.“ Projekt je koncipovaný na dlhodobé partnerstvo s cieľom každoročne zamestnať 12 až 15 kvalifikovaných poradcov pre predaj, ktorí sú špeciálne vyškolení na splnenie očakávaní zákazníkov.

Nábor účastníkov bude zastrešovať Spring – Adecco Group, ktorá predbežne vyberie kandidátov, uskutoční testy osobnosti a rozhovory. V priebehu celoročného zaškoľovania  budú študenti zamestnávaní na dočasné pracovné zmluvy a koncom roka si prevezmú trvalé pracovné zmluvy v rámci siete Renault Trucks.

Spolupráca medzi Renault Trucks a Emlyon Business School je súčasťou programu globálneho partnerstva skupiny Volvo, ktorý je zameraný na nábor talentov, výskum a ďalšie vzdelávanie.