Skoda 1140x190 kdq 08 2021
Thumb volvo 180 km h autozurnal.com 1 Thumb volvo 180 km h autozurnal.com 1 . jpg

Žiadne nové Volvo už nepôjde viac ako 180 km/h

Volvo v rámci bezpečnosti plošne obmedzuje maximálnu rýchlosť svojich nových modelov na 180 km/h. Zároveň ich vybaví technológiou bezpečnostného kľúča Care Key.

Volvo už minulého roku avizovalo, že obmedzí maximálnu rýchlosť nových vozidiel. Odteraz budú každé jedno vozidlo značky dodávať s obmedzovačom na 180 km/h.  Volvo argumentuje tým, že ide nad rámec dopravných a právnych predpisov v snahe vyplniť zostávajúce biele miesta, ktoré značku delia od vytúženého stavu, keď na cestách už nebude dochádzať k žiadnym smrteľným nehodám ani vážnym zraneniam. Práve obmedzenie rýchlosti má byť jedným z krokov.

V mene bezpečnosti

Okrem obmedzenia rýchlosti bude každé Volvo vybavené technológiou Care Key, ktorá umožní vodičom nastaviť si ďalšie obmedzenia maximálnej rýchlosti vozidla, napríklad predtým, ako vozidlo požičajú rodinnému príslušníkovi alebo mladšiemu či neskúsenému vodičovi.

Odporúčame:

Volvo využije technológiu LiDAR pre bezpečné autonómne riadenie


Rýchlostný limit 180 km/h spolu s technológiou Care Key majú posilniť imiďž značky ako svetového lídra v oblasti bezpečnosti. Volvo tvrdí, že obe funkcie sú dôkazom toho, ako môžu výrobcovia automobilov prevziať aktívnu zodpovednosť v úsilí o dosiahnutie nulovej bilancie smrteľných dopravných nehôd tým, že podporia lepšie správanie vodičov za volantom.
 


„Sme presvedčení, že výrobca automobilov je zodpovedný za zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,“ uviedol Malin Ekholm, riaditeľ Bezpečnostného strediska spoločnosti Volvo Cars. „Naša technológia obmedzujúca rýchlosť a dialóg, ktorý vyvolala, sú v súlade s týmto zmýšľaním. Obmedzenie rýchlosti a bezpečnostný kľúč Care Key pomáhajú ľuďom zamyslieť sa a uvedomiť si, že prekračovanie rýchlosti je nebezpečné. Zároveň im umožňujú zostať pokojnejšími a podporujú lepšie správanie za volantom.“

Kontroverzný krok

Obmedzenie najvyššej rýchlosti sa už od svojho ohlásenia ukázalo ako kontroverzný krok. Niektorí pozorovatelia spochybňujú právo výrobcov automobilov zavádzať takéto obmedzenia prostredníctvom dostupnej technológie. Volvo sa napriek tomu domnieva, že je jej povinnosťou ako priekopníka v oblasti bezpečnosti pokračovať v tejto tradícii a viesť diskusiu o právach a povinnostiach výrobcov automobilov konať tak, aby v konečnom dôsledku zachraňovali ľudské životy, aj keby to malo znamenať stratu potenciálnych zákazníkov.

Problém prekračovania rýchlosti spočíva v tom, že nad hranicou určitej rýchlosti nie sú bezpečnostné technológie vo vozidle ani inteligentná infraštruktúra postačujúce na to, aby v prípade dopravnej nehody dokázali zabrániť vážnym zraneniam či obetiam na životoch.

Prečítajte si tiež:

Volvo trápi nerovnosť v bezpečnosti cestnej premávky. Vyzýva OSN

Práve preto sú vo väčšine západných krajín zavedené rýchlostné obmedzenia. Napriek tomu neustále dochádza k ich porušovaniu a všadeprítomné prekračovanie rýchlosti je jednou z najčastejších príčin úmrtí na cestách. Pokuty za prekročenie rýchlosti dodnes dostávajú milióny vodičov a tento trend sa opakuje každý rok. Výskumy ukazujú, že ľudia vo všeobecnosti nedostatočne chápu nebezpečenstvo, ktoré so sebou nesie prekračovanie povolenej rýchlosti. V dôsledku toho mnohí často jazdia príliš rýchlo a nedostatočne prispôsobujú rýchlosť jazdy dopravnej situácii.
 
Bezpečnosť na cestách okrem prekračovania rýchlosti významne ohrozuje aj jazda pod vplyvom omamných látok a rozptýlenie vodiča. Aj na tieto aspekty sa Volvo plánuje do budúcna zamerať.