Kia 1140x190
Thumb 01 ako fotovoltick panely redukuj co2 3 Thumb 02 ako fotovoltick panely redukuj co2 2 Thumb 03 ako fotovoltick panely redukuj co2 chereau 2 Thumb 04 ako fotovoltick panely redukuj co2 4 Thumb 05 ako fotovoltick panely redukuj co2 1 Thumb 06 ako fotovoltick panely redukuj co2 1

Ako fotovoltické panely redukujú CO2

Sono Motors, nemecký špecialista na mobilitu využívajúcu slnečnú energiu, vyvinul kompletný rad technológií pre tri kľúčové odvetvia vo svojom portfóliu – autobusy, elektrické transportéry a najnovšie prezentoval aj pre chladiarenské návesy.

Aktivity Sono Motors sú naozaj rozmanité. Napríklad v rámci spolupráce s CHEREAU S.A.S., francúzskou dcérskou spoločnosťou Reefer Group, sú bočné steny a strecha chladiarenského návesu pokryté 54 modulmi vyvinutými špeciálne pre chladiarenské nadstavby. Vysokoúčinné fotovoltické panely s plochou 58,9 mposkytnú pri maximálnom výkone až 9,8 kW energie, ktorá sa bude využívať na prevádzku chladiacej jednotky prostredníctvom nabíjania batérie. Rozsiahle testovanie sa zameria na ďalšie vyhodnotenie technickej a ekonomickej realizovateľnosti solárneho riešenia. Pri takomto využití výrobca vypočítal úsporu paliva približne 3400 litrov (ale až 8475 litrov v ideálnych podmienkach) a potenciál znížiť lokálne emisie CO2 o približne 9 ton ročne v porovnaní s návesmi s konvenčnými chladiacimi jednotkami.

Technológia Sono Solar ponúka ľahkú, robustnú a cenovo priaznivú alternatívu – riešenie, ktoré sa zásluhou pružnej konštrukcie na báze polyméru dokáže prispôsobiť rôznym plochám. Fotovoltické panely nemajú nahradiť existujúce systémy ukladania energie (batérie) ani palivové články. Dokážu však znížiť spotrebu energie a zredukovať intervaly nabíjania a takýmto spôsobom predĺžiť dojazd. Alebo pri chladiarenských návesoch integrovanie solárnych panelov na streche a bokoch pokryje až 50 % celoročnej spotreby energie chladiacej jednotky. Okrem toho získaná slnečná energia sa dá využiť na pohon prídavných zariadení ako klimatizácia a ventilačný systém. Vďaka veľkosti využiteľných povrchov sú návesy, nákladné vozidlá so skriňovými nadstavbami, vany alebo autobusy mimoriadne vhodné pre uplatnenie solárnych panelov.