Vw vypredaj skladov 1140x190
Thumb p90545210 highres rimac technology cam Thumb p90545209 highres rimac technology cam Thumb p90545211 highres rimac technology cam

BMW a Rimac sa dohodli na dlhodobom partnerstve

Cieľom spolupráce je spoločný vývoj a koprodukcia riešení v oblasti technológie vysokonapäťových batérií pre vybrané batériovo-elektrické vozidlá.

Príslušné silné stránky a odborné znalosti oboch spoločností sa navzájom produktívne dopĺňajú. Stratégia elektrifikácie BMW je zameraná na ďalšie budovanie jej vedúcej pozície v sektore prémiovej elektrickej mobility. Ešte pred rokom 2030 budú batériové elektrické vozidlá tvoriť viac ako polovicu celosvetového predaja vozidiel. BMW prináša do partnerstva odborné znalosti o batériách a elektrických pohonných systémoch, ktoré sa tvorili viac ako 15 rokov.

Neoddeliteľnou súčasťou skupiny Rimac Group je Rimac Technology ako priamy dodávateľ úrovne Tier 1, ktorý sa špecializuje na elektrifikáciu v automobilovom sektore. Jeho portfólio sa skladá z vysokonapäťových batérií, náprav s elektrickým pohonom a taktiež z elektronických a softvérových riešení. Produkty Rimac Technology sú navrhované, konštruované a vyrábané priamo vlastnými silami spoločnosti in-house a vyznačujú sa pokrokovými technológiami s vysokou mierou prispôsobenia. Dlhodobé partnerstvo s BMW je známkou prechodu spoločnosti Rimac Technology z dodávateľa vysoko výkonných špecializovaných riešení na veľkosériového dodávateľa úrovne Tier 1. Vďaka postupnému rastu spoločnosti, vrátane otvorenia Rimac Campus, je spoločnosť Rimac Technology pripravená dodávať rozsiahle projekty na najvyššej automobilovej úrovni.

Obaja partneri zverejnia v neskoršej fáze ďalšie podrobnosti o tom, akú formu bude mať strategické prepojenie, ako aj jeho rozsah a obsah. 

Oddelene od novej strategickej spolupráce pripravuje BMW Group debut šiestej generácie technológie BMW eDrive, ktorá prinesie ďalší výrazný skok vpred vo všetkých zákaznícky relevantných atribútoch, akými sú dojazd a doba nabíjania.

Advertisement