Kia 1140x190
Thumb 02 buduj  sie  na recyklovanie truckov Thumb 03 buduj  sie  na recyklovanie truckov Thumb 01 buduj  sie  na recyklovanie truckov

Budujú sieť na recyklovanie truckov

Renault Trucks zintenzívňuje svoj prechod na obehové hospodárstvo a spolu so spoločnosťou Indra buduje sieť na recykláciu a opätovné využitie dielov nákladných vozidiel. Obaja partneri pripravujú projekt na rok, výsledky štúdie budú predstavené na jeseň.

Bruno Blin, prezident značky Renault Trucks (na snímke vpravo) a LoïcBey‐Rozet, výkonný riaditeľ spoločnosti Indra Automobile Recycling, podpísali 2. júla dohodu, v ktorej stanovujú podmienky spolupráce medzi výrobcom nákladných vozidiel a špecialistom na recykláciu automobilov pri vytváraní siete prerecykláciu, opätovné použitie a regeneráciu častí nákladných vozidiel. Obaja partneri dokončujú jednoročnú štúdiu, ktorá bola vykonaná s finančnou podporou ADEME a pomocou spoločnosti CIDER Engineering. Cieľom štúdie je identifikovať kľúčové faktory a kritériá potrebné na vytvorenie takéhoto typu komerčne orientovanej siete. Podrobná analýza trhu, distribučných schém a metód na demontáž nákladných vozidiel umožní výrobcovi a špecialistovi na recykláciu vozidiel predložiť kompletné závery a návrhy riešení v októbri 2020.

Od júla začne Renault Trucks a Indra Automobile Recycling recyklovať nákladné vozidlá vo väčšom rozsahu. Päť stredísk Indra prevezme na demontáž toto leto prvých 15 vozidiel Renault Trucks a po vyčistení a vytriedení sa tieto diely ponúknu zákazníkomprostredníctvom truck centier Renault Trucks i servisných partnerov.Zvyšný materiál z demontáže bude recyklovaný. Odteraz do konca roka bude v strediskách Indra Automobile Recycling a v truck centrách Renault Trucks demontovaných približne sto nákladných vozidiel, ktoré sa potom recyklujú.

Indra Automobile Recycling je obchodný model založený na sieti 370 centier ELV (End-of-LifeVehicle– vozidlopo dobe životnosti), ktorý pokrýva 360° recyklácie automobilov. Alchýmia siete je postavená v súlade s európskymi smernicami (dosiahnutie 95% recyklácie hmotnosti vozidla) a na efektívnosti siete centier ELV, ktoré sa rýchlo prispôsobujú meniacim sa požiadavkám. CIDER Engineering, partner spoločnosti Indra, sa špecializuje na demontáž a recykláciu ťažkých zariadení z oblasti dopravy, obrany, manipulácie, železníc, stavebníctva a poľnohospodárstva. Poskytuje komplexné projektové riadenie operácií spracovania jazdených a starých vozidiel, konštrukčných podskupín a komponentov.