Kia 1140x190
Thumb funkcia safe driving 2 Thumb funkcia safe driving 1

Funkcia SafeDriving zvyšuje bezpečnosť

Turínsky výrobca úžitkových vozidiel rozšíril svoje portfólio digitálnych služieb IVECO ON o originálny súbor funkcií SafeDriving. Je zacielený na zvýšenie bezpečnosti jazdy.

Palubný systém vyhodnocuje súbor kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI) a generuje pravidelné správy, ktoré pomáhajú vodičom osvojiť si bezpečný štýl jazdy a správcom vozidlového parku zasa umožňuje vytvárať podmienky pre bezpečné riadenie vozidiel. SafeDriving totiž informuje o rizikovom správaní vodiča, čo pomôže zredukovať nebezpečenstvo vzniku nehôd, a teda znížiť počty zranení a výšku škôd na prepravovanom tovare alebo na vozidle.

Štandardné hlásenia generované funkciou SafeDriving sú rozdelené do troch kategórií:

1) DYNAMIKA – zahŕňa indikátory prudkých manévrov riadenia alebo akcelerácie, kontroly stability a použitia ručnej brzdy počas jazdy;

2) NEBEZPEČENSTVO KOLÍZIE – vyhodnocuje správanie, ktoré naznačuje možné riziko nehody, napr. prudké brzdenie alebo nedodržanie bezpečnej vzdialenosti od vozidla idúceho vpredu;

3) DODRŽIAVANIE PREDPISOV, napr. rýchlostných limitov, povoleného času riadenia vozidla, maximálnej povolenej hmotnosti vozidla atď. Správca vozidlového parku potom môže analyzovať trendy a identifikovať oblasti, v ktorých sa vodiči môžu zlepšiť a zvýšiť tak vlastnú bezpečnosť v cestnej premávke.

Funkcie SafeDriving, ktoré sú k dispozícii vo vozidlách IVECO S-WAY a súčasných modeloch DAILY vybavených zariadením Connectivity Box, redukujú riziko zlyhania ľudského faktora. Sú ľahko dostupné prostredníctvom portálu IVECO ON.

Model IVECO S-Way ponúka tiež služby Professional SafeDriving Report and Advising, čiže profesionálne bezpečnostné hlásenia a poradenstvo zamerané na správanie sa jednotlivých vodičov za volantom. Ide o analyzovanie výkonu šoféra z hľadiska jednotlivých indikátorov KPI a spracovanie plánu s návrhmi na zlepšenie.