Suv bonus electric bannery 1140x190 02

Renault Trucks a projekt FALCON

Spoločnosť Renault Trucks pokračuje vo výskume zlepšovania energetickej účinnosti nákladných vozidiel. Projekt FALCON sa zameriava na vývoj kompletnej jazdnej súpravyv diaľkovej doprave, aby potvrdilpotenciál na zníženie spotreby paliva a emisií CO2 prostredníctvom inovatívneho dizajnu.

Nižšia spotreba paliva je najzásadnejšou časťou vývoja vozidiel Renault Trucks, ktoré dopravcom prinášajú zisk. Nový výskumný program nadväzuje na projektyOptifuelLab 1 a OptifuelLab 2 aj nedávny Urban Lab 2 zameraný na distribučné vozidlá. Teraz spoločnosť Renault Trucks vyvíja novú experimentálnu kombináciu ťahača s návesom, ktorej cieľom je zredukovať spotrebu paliva o 13 % v porovnaní so štandardnou súpravou ťahanouvozidlom Renault Trucks T. 

Do projektu FALCON (Flexible&Aerodynamic Truck forLowCONsumption – flexibilný a aerodynamickýkamión pre nízku spotrebu) sa pod vedením Renault Trucks sa zapojilo konzorcium partnerov, ktoré zahŕňa spoločnosti Faurecia, Michelin, Total, Fruehauf, Wezzoo, Benomad, Styl'Monde, Polyrim, Enogia, IFPEN, Écolecentrale de Lyon (LMFA) a IFSTTAR (LTE; LESCOT). Projekt získava finančnú podporu od štátu prostredníctvom fondu FUI Regionsfund.

Technický vývoj je zacielený na dosiahnutie maximálnej návratnosti zákazníkových investícií do dvochrokov – v bežných prevádzkových podmienkach.Spustenie výroby sa predpokladá v strednodobom horizonte. Vývoj sa sústredí na optimalizovanú aerodynamiku súpravy ťahača a návesu,na pneumatiky s nízkym valivým odporom a prediktívne asistenčné systémy,ktoré prispievajú k hospodárnej jazde a úspore energie. Pozornosť sa zameria aj na pohonnú sústavu s využitím novej generácie Rankinovhocyklu, ktorý lepšie využívateplo a tiež na optimalizované zloženie mazív.Táto technológia – s výnimkou Rankinovhosystému – je vyvíjaná tak, aby bola integrovaná do predvádzacieho vozidla a testovaná v reálnych podmienkach koncom roka 2018.

Vďaka projektu FALCON, ktorý má byť ukončený v roku 2020, bude mať Renault Trucksk dispozícii nielen nové laboratórium zamerané na ďalšie znižovanie spotreby paliva jazdných súprav.Môže sa tiež pripravovaťna požiadavky pre ťažké nákladné vozidlá vbudúcich predpisochtýkajúcich sa emisií CO2, objemu a rozmerov prepravovaného nákladu alebo pneumatík.