Ev6 autozurnal.com 1140x190px
Thumb psa trnava Thumb kia motors slovakia Thumb volkswagen slovakia

Tri automobilky v SR vyrobili viac než milión vozidiel

Podľa predbežných výsledkov produkcia v automobilových závodoch Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia a PSA Group Slovakia dosiahla minulý rok spolu vyše 1.025.000 vozidiel. 

Podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej produkcii na Slovensku dosiahol 44 % (33 % výroba áut, 11 % z iných sektorov), automobilový priemysel sa na priemyselnom exporte Slovenska podieľal 35 % a 13 % slovenského HDP generuje priamo automobilový priemysel. Už niekoľko rokov Slovensko vedie svetový rebríček v počte vyrobených automobilov na 1000 obyvateľov – v roku 2017 si prvenstvo udržalo počtom 189 vozidiel. Aj o tom informoval na tlačovej konferencii Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR).

„Tieto čísla sú naozaj stále veľmi dobré a výsledok nás teší,“  hovorí Juraj Sinay, prezident ZAP SR. „Tento rok však bude kritický z hľadiska udržateľnosti a konkurencieschopnosti kľúčového sektora našej ekonomiky. Pokiaľ neodstránime hlavné bariéry v automotive sektore, tieto výsledky sa nepodarí dlhodobo udržať a výkonnosť tohto odvetvia začne klesať.“

Kľúčovým problémom stále zostáva akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nefunkčný vzdelávací systém, ktorý by pripravoval mladých ľudí pre potreby trhu práce. ZAP SR preto okrem iného spracoval podklady pre vznik projektu rekvalifikácie 5000 pracovných síl pre automobilový priemysel ročne na nadchádzajúce štvorročné obdobie, aktívne participoval na implementácii duálneho systému vzdelávania prostredníctvom Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu. 

Aj v roku 2018 chce ZAP SR participovať na realizácii projektu cielených rekvalifikácií podľa potrieb trhu práce a priemyslu. Hodlá tiež aktívne pôsobiť pri revitalizácii Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“, realizovať svoju stratégiu pri transformácii vysokého školstva, akreditáciu a zavedenie programu „profesijný“ bakalár do študijných programov predovšetkým technických vysokých škôl. Zároveň má ambíciu uviesť do života zjednodušenie procedúry pri „dovoze“ pracovnej sily z tretích krajín. 

Registrácie vozidiel

Vlani bolo v SR zaregistrovaných 96.085 osobných áut, čo predstavuje oproti roku 2016 nárast o 8,99 %. Celý trh s novými vozidlami vrátane LCV, truckov a autobusov narástol o 7,64 % na 108.279 kusov.

Najviac nových osobných automobilov bolo zaregistrovaných v Bratislavskom kraji (40.358 = 42 %) a najmenej v Trenčianskom kraji (6397 = 6 %).

Podiel nových vozidiel na celkových registráciách dosiahol 58 % percent. Okrem toho sa na Slovensku zaregistrovalo aj 69.573 individuálne dovezených vozidiel.

V roku 2017 sa však oproti predošlým značne zhoršila ich veková štruktúra (vyše 20.000 vo veku do 10 rokov a vyše 19.000 do 15 rokov), čo má negatívny vplyv na bezpečnosť na cestách, úroveň emisií z dopravy aj na životné prostredie.