Suv bonus electric bannery 1140x190 02
Thumb 01 d als ie vyleps enie akti vnej bezpec nosti Thumb 03 d als ie vyleps enie akti vnej bezpec nosti Thumb 02 d als ie vyleps enie akti vnej bezpec nosti

Ďalšie vylepšenie aktívnej bezpečnosti

Spoločnosť Volvo Trucks predstavila v rámci asistenčných systémov novú funkciu, ktorá vodičom truckov pomáha udržiavať optimálnu vzdialenosť od vozidla pred nimi a predchádzať kritickým situáciám.

Havárie s nárazom zozadu tvoria v súčasnosti približne 20 % všetkých vážnych kolízií s účasťou nákladných vozidiel. „Takéto nehody sú často spôsobené nepozornosťou a príliš krátkou vzdialenosťou od vozidla jazdiaceho vpredu. Distance Alert varuje vodiča trucku červeným svetlom na čelnom skle, ak sa priveľmi priblíži k vozidlu pred ním a vo väčšine prípadov sa tak dá zabrániť zrážke,“ hovorí Carl Johan Almqvist, riaditeľ oddelenia bezpečnosti premávky a produktov vo Volvo Trucks.

Funkcia „stráženie bezpečného odstupu“ (Distance Alert) je súčasťou najnovšej verzie systému varovania pred nárazom s núdzovým brzdením. Ak systém zistí, že vozidlá majú menšiu vzdialenosť, ako je zvolený odstup (vyjadrené v čase ide o 1,5 až 3,5 sekundy), rozsvieti sa na čelnom skle červené svetlo. Ak vodič nespomalí, aktivuje sa systém varovania pred nárazom, ktorý vydáva zvukové a vizuálne signály s rastúcou intenzitou. Následne sa aktivuje vyspelý systém núdzového brzdenia. 

Nová funkcia je určená pre jazdu mimo mesta a zapne sa pri rýchlosti nad 60 km/h, ak nie je aktivovaný adaptívny tempomat. Podobne ako ostatné funkcie systému núdzového brzdenia aj Distance Alert využíva kombináciu kamerovej a radarovej technológie pre výpočet vzdialenosti a identifikáciu objektov na ceste.

Novinka je dostupná od začiatku júla pre modely Volvo FH, FH16, FM, FMX, FE a FL.