Kia 1140x190

Unikátny odbor s maturitou

Spoločnosť Scania ako prvá na Slovensku pripravila štvorročný študijný odbor s maturitou „Autotronik nákladných vozidiel a autobusov“. Od školského roku 2021/22 táto špecializácia rozšíri ponuku štipendijného programu Mladí profesionáli Scania určeného pre budúcich odborných pracovníkov v servisných službách.

V ponuke stredoškolského vzdelávania s maturitou pribudne na budúci školský rok študijný odbor Autotronik nákladných vozidiel a autobusov, ktorý doposiaľ na Slovensku neexistoval. Teoretická výučba sa presúva na renomovanú Strednú odbornú školu dopravnú v Žiline.„Máme veľkú radosť, že sa nám tento odbor podarilo pre budúci rok otvoriť na škole, ktorá patrí k najlepším na Slovensku. S ohľadom na blížiacu sa elektrifikáciu a moderné počítačové systémy vo vozidlách má veľkú perspektívu,“ hovorí Radek Kindl, vedúci štipendijného programu Mladí profesionáli Scania. „Škola poskytuje žiakom špičkové zázemie pre výučbu najmodernejších technológií a má tiež skúsenosti so systémom duálneho vzdelávania. My zo spoločnosti Scania zase dodáme potrebné technické know-how.“

Súčasní žiaci prvého a druhého ročníka môžu prestúpiť zo SOŠA Trnava do Žiliny. Musia iba formálne požiadať o ukončenie štúdia v Trnave a o prestup na SOŠD. Pokiaľ to koronavírusová situácia dovolí, žiaci sa od 2. ročníka opäť budú učiť jeden týždeň v škole v Žiline a druhý týždeň dochádzať na prax do servisu v blízkosti svojho bydliska. Nová škola neznamená žiadnu zmenu v podpore poskytovanej v rámci štipendijného programu. Aj naďalej platí, že Scania okrem iného poskytuje príspevok na dopravu až do výšky 50 eur, ubytovanie a celodenné stravovanie zadarmo, pracovné odevy aaj štipendium podľa študijných výsledkov. Počas prázdnin potom majú žiaci možnosť absolvovať platené brigády a pre tých s najlepším prospechom je určená stáž vo výrobnom závode spoločnosti Scania vo Švédsku.